Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσωπικού,μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023
image_print