Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.8ΜΗΝΟ, ΧΡΗΜΑΤΟΔ.ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024
image_print