Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ν.Π.Δ.Δ. ΙΔΟΧ Χρηματοδοτηση ΕΣΠΑ)

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
image_print