Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΝΠΔΔ ΙΔΑΧ)

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024
image_print