1

Αίτημα διαγραφής από χρηματικό κατάλογο (Κ.Ο.Κ.)