Αίτημα διαγραφής οφειλής από ΤΑΠ ετών 2006-2014– Χασάπης Παύλος