Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας».

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print