Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware) και Λογισμικού (Soft-ware)».

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print