Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου Δράμας»

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print