Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αίτημα πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο έναρξης Β΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
image_print