Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτημα των δημοτικών συμβούλων των δημοτικών παρατάξεων: 1) project Δράμα 2020, 2) Αυτοδιοίκηση Πολιτών και 3) Λαϊκή Συσπείρωση Δράμας, περί συζήτησης εκ νέου του θέματος « Έγκρισης πραγματοποίησης της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής 2020 -2021 και των δαπανών αυτής»

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020
image_print