Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αιτήματα παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού νέου Παιδικού Σταθμού (Χελμού) Δήμου Δράμας»

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print