Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτηση του Ρ.Α. για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (αρ.25/2024 απόφαση-γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
image_print