Αίτηση του Ρ.Α. για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 (αρ.25/2024 απόφαση-γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής