Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ετήσια εισφορά στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α.Α.Ε. (αρθ. 17 του Ν. 4071/2012)

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021
image_print