Ετήσια συνδρομή για το έτος 2020 στην εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ»