Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017
image_print