Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΥ

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print