Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εξέταση αιτήματος απευθείας ανάθεσης επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτες).

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024
image_print