Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εξέταση αιτήματος αποδοχής δωρεάς από εταιρία RAYCAP A.E. στο 2ο Γυμνάσιο.

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print