1

Εξέταση αιτήματος αποδοχής δωρεάς από εταιρία RAYCAP A.E. στο 2ο Γυμνάσιο.