Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εξέταση αιτήματος διαγραφής από τους χρηματικούς κατάλογους: 1) 960/2016, ποσού 480,80 € Οικ. Έτους 2013, 2) από τον χρηματικό κατάλογο 1038/2016, ποσού 445,20 €, Οικ. Έτους 2014 3) από τον χρηματικό κατάλογο 1011/2017, ποσού 445,20 € Οικ. Έτους 2015 και 4) από τον χρηματικό κατάλογο 1208/2018, ποσού 445,20 €, Οικ. Έτους 2016, που αφορούν την επιβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018
image_print