Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ Καράμπελα Κωνσταντινιά