Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εξέταση αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης Τεχνοοικονομικής Πρότασης ΟΤΕ για εξοπλισμό διασύνδεσης στο ΜΑΝ – υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και Τεχνικές Υποστήριξης

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print