1

Εξέταση αιτήματος για έκτακτη επιχορήγηση του ΕΕΕΕΚ Δράμας