Εξέταση αιτήματος για επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα εξής Δημοτικά Σχολεία: 2ο, 6ο, 10ο, 12ο, 14ο, 15ο, 16ο και για τα εξής Νηπιαγωγεία: 1ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 16ο, 19ο, 22ο, 26ο, Χωριστής, Μυλοποτάμου και Κουδουνίων