1

Εξέταση αιτήματος Κωνσταντινίδη Δημητρίου περί διαγραφής οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ ετών 2008-2009