Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εξέταση αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Δράμας

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
image_print