1

Εξέταση αιτήματος του μισθωτή κ. Μελισσαρίδη Νικολάου του Λαζάρου, περί παραμονής του στο μίσθιο, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του δημοτικού πάρκινγκ επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου στη Δράμα