Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εξέταση αίτησης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Δημητρίου Λιβαδερού Δράμας, υπογεγραμμένη από τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής καθώς και από όλα τα παρόντα μέλη των δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012
image_print