Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης-συναυλίας από Κ.Α. 15.6471.01 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023
image_print