1

Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της δράσης «Αθλητισμός και Παιχνίδι 2022»