Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.ΚΤ.Α οικ. έτους 2023

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023
image_print