1

Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.ΚΤ.Α οικ. έτους 2023