Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας

Τρίτη, 10 Μαΐου 2022
image_print