Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της πολιτιστικής δράσης «Λευκή Νύχτα» σε συνδιοργάνωση με τον Εμπορικό Σύλλογο, από τον Κ.Α. 15.6471.01 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023
image_print