1

Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την Κοινότητα Καλού Αγρού Δήμου Δράμας