1

Εξειδίκευση πίστωσης για τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κοινότητας Καλού Αγρού στις 21, 22 και 23 Αυγούστου 2023