Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019) για την κάλυψη εξόδων ταφής οικονομικά αδύναμου

Τρίτη, 2 Μαΐου 2023
image_print