Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έξυπνο σύστημα παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής Δήμου Δράμας με κωδικό ΟΠΣ 5030045 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021
image_print