Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΑΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print