Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-εργασίες διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) του Δημοτικού Συμβουλίου.Πολυετής υποχρέωση ποσού 3.500,00€ στο έτος 2024.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print