Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΞΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020
image_print