Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019
image_print