Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021
image_print