Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων σύμφωνα με το αρίθμ. 14954/16-4-2024 Υ.Σ. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
image_print