Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων πρμ ειδών καφεκοπτείου ΚΔΑΠ(προέρχεται από πολυετή υποχρέωση του ΝΠΔΔ)