Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων πρμ ειδών καφεκοπτείου