Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.Δαπάνες εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου 2023.

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023
image_print