Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων.Δαπάνες εκδήλωσης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου 2023.